HU2 Högre Utbildning för Hållbar Utveckling

HU2 - Högre utbildning för Hållbar utveckling

VÄLKOMMEN!

Välkommen till nätverk HU2 vänder sig till personer inom universitet och högskolor som arbetar med undervisning och organisation vid ett lärosäte samt myndigheter, verk och nationella studentorganisationer. Nätverkets målsättning är att integrera hållbar utveckling i den högre utbildningen

NYHETER

KOMMANDE MÖTEN

HU2 möte med studiebesök på Högskolan i Borås den 26 mars, 2014, program och anmälan HÄR

GENOMFÖRDA MÖTEN

HU2 höstmöte 2013 som var planerat att äga rum i Kristianstad den 24 oktober fick ställas in på grund av för få deltagare. Istället genomfördes ett e-möte 24 oktober kl 10-12. Minnesanteckningar.

HU2 vårmöte 2013 genomfördes som ett e-möte 16 maj kl 9-11 Minnesanteckningar

HEMSIDAN HAR ÄNDRAT UTSEENDE

Vi försöker nu att uppdatera sidan, men allt det gamla materialet finns kvar på http://www.hu2.se/hu2old/. Tyvärr fungerar inte alla länkarna, utan man får manuellt lägga till "/hu2old/" efter "www.hu2.se".

INFORMATION

Mycket av vår information går på epost, anmäl dig till vårt epostnätverk under Kontakt.

HU2 har även en Facebooksida, där det finns information och där man öppet kan ställa frågor i nätverket.

 

 

___________________________________________________________________________________

Sidan administreras av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV

Kontaktperson Ulf Andersson

 

 

 

OneWeb 2012 © Copyright